Vad är Bitcoin?

Till att börja med behöver vi dela upp bitcoin i två olika komponenter. För det första har du Bitcoin token, en del kod som representerar ägande av ett digital mynt, en typ av virtuell revers. För det andra har vi protokollet, ett distribuerat nätverk som håller reda på ett register av saldon av Bitcoin-tokens som finns i cirkulation. Båda dessa komponenter är idag refererade till som “Bitcoin””.
Dessa två komponenter tillsammans möjliggör för betalningar och transaktioner att bli överförda mellan användare utan att passera via en central myndighet, såsom en storbank eller en betalningsgateway (Visa, Mastercard). Bitcoins trycks inte heller som traditionell valuta, de “utvinns” med datorer och användare över hela världen med hjälp av gratis mjukvara.
Bitcoin var den första kryptovalutan och den leder vägen för en växande klass av tillgångar som delar likheter med standardiserade valutor med verifiering baserad på kryptografiska hashvärden.

Vem skapade Bitcoin?

Termen Bitcoin blev först introducerad av internet-pseudonymen Satoshi Nakamoto 2008. “Satoshi” föreslog bitcoin som ett matematiskt baserat elektroniskt betalsystem.
Hur skiljer det sig från traditionella valuator?
Bitcoins största egenskap är att den är decentraliserad – inget enskilt företag eller institution äger och kontrollerar bitcoinnätverket. I stället underhålls nätverket av en stor grupp av frivilliga och körs med ett nätverk baserat på öppen källkod som är utspitt över hela världen.

Decentralisering

Bitcoin löser det berömda “dubbelanvändingsproblemet” hos elektroniska valuator genom en genial kombination av kryptografi och ekonomiska utvinningsincitament. I den traditionella fiatvärlden är detta problem löst av bankerna och de centraliserade institutionerna vilka ger dem kontroll över systemet. Med bitcoin hanteras integriteten hos alla transaktioner via det öppna nätverket och det ägs inte av någon.

Begränsad tillgång

Traditionella valuator (USD, GBP, EUR osv) har en obegränsad tillgång, vilket betyder att centralbankerna kan ge ut så många de vill och kan försöka manipulera valutavärdet relativt de andra,
Med Bitcoin är dock tillgången styrd av den underliggande algoritmen. En rimlig portion av nya bitcoins skapas varje timma och kommer så att göras med en avtagande takt tills 21 miljoner har distribuerats. Den begränsade tillgången gör Bitcoin mycket attraktiv som en tillgång. Om efterfrågan ökar i framtiden kommer värdet naturligt att öka eftersom tillgången är densamma.

Anonymitet

Varje användare av Bitcoin är anonym för de andra. Eftersom det inte finns någon centralt bekräftande enhet behöver användare av bitcoin-nätverket inte identifiera sig själva för att skicka bitcoin till andra användare. I stället kontrollerar bitcoin-protokollet, när en transaktion skickas till nätverket, blockkedjan av alla föregående transaktioner för att se att sändaren har tillräckligt med bitcoins i sin plånbok.

Oföränderlighet

Transaktioner skickade genom bitcoin-nätverket kan inte återkallas. Till skillnad från traditionella fiatvalutatransaktioner.
Eftersom det inte finns någon central myndighet som kan besluta om pengarna ska återbetalas. Så snart som transaktionen registrerats på nätverket och om den har blivit verifierad (vilket normalt tar en timme) är den omöjlig att ändra.
Detta kan låta skrämmande, men detta koncept är också det som gör bitcoin omöjlig att fiffla med.