Litecoin

Litecoin (LTC)

Payments

Proof of Work

Litecoin – Kryptovärldens silver.

De ekonomiska systemen i dagens samhälle är välutvecklade och har lång historia. Människan har använt valutor för att köpa och sälja saker i flera århundraden. De moderna valutorna kallas för kryptovalutor och de är helt och hållet digitala.

Litecoin (LTC) hör till de moderna valutorna. Den här valutan släpptes som ett öppet källkodsprojekt och drevs på ett liknande sätt som sin konkurrent, välkända Bitcoin (BTC). Rent tekniskt är LTC mycket likt BTC och fungerar som ett peer-to-peer kyrptovaluta. Vad det innebär med kryptovalutor är att de inte är kopplade till en centralbank som ansvarar för tryckning av sedlar eller tillverkandet av mynt på uppdrag av staten. Utan den finansieras genom att vara ett P2P nätverk.

Litcoin har fått licensen MIT, utvecklad av Massachussetts Institute of Technology.

Vad är Litecoin?

Kryptovalutan Litecoin (LTC) bygger precis som föregångaren, Bitcoin, på att ett decentraliserat nätverk bekräftar och hanterar transaktioner. Litecoin är på många sätt väldigt likt Bitcoin men har vidareutvecklats en del. Under senare delen av 2011 lanserades Litecoin av en man som heter Charlie Lee.

Kryptovalutan baserades på sin föregångare men Lee förändrade koden lite vilket gett Litecoin betydligt snabbare transaktionstid. Genom en förändring i systemet som gjorde att den fick effektivare användning av tillgängliga resurser så gjorde det att intresset hos de som är engagerade i mining tändes. Även de som handlar med kryptovalutor av investeringsskäl har hittat ett intresse i Litecoin. Effektiviteten hos Litecoin blivit väldigt populärt hos såväl företag som organisationer. Litecoin är den tredje största kryptovalutan efter Bitcoin och XRP.

Hur fungerar Litecoin?

Litecoin är precis som Bitcoin en online-valuta som möjliggör digitala överföringar av pengar. Kryptovalutan används exempelvis för att penningöverföringar mellan privatpersoner eller företag inte ska kräva någon mellanhand i form av bank eller annan typ av betalningsförmedlare som man får betala en summa för att använda.

I Europa kan man köpa Litecoin genom olika tjänster där en del har Litecoin plånböcker (eller liknande), som gör att man kan lagra sina inköpta kryptovaluta på det sättet. Det kan vara en bra idé för nybörjare. Om man redan provat sig på Bitcoin så kan man även byta en del av dem till Litecoin.