Bitcoin och teknisk analys – allt du behöver veta som nybörjare

Är du ny i kryptohandelsvärlden? Om svaret är ja är det stor chans att du försöker komma på verktygen som kan öka dina chanser att erövra marknaden och uppnå dina slutmål. Nåväl de goda nyheterna är att det aldrig finns en avsaknad på tillvägagångssätt för att bedöma dagens kryptomarknad. Dessutom är en metod som inte kommer att vara felaktig att lära sig att vara Teknisk analys. Med så mycket att vinna och förlora i den ombytliga kryptovalutamarknaden är det bara normalt (och givetvis viktigt) att förstå teknisk analys. Kom ihåg att ta rätt beslut är nyckeln till att uppnå dina mål.

En sak i taget – Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en övergripande betckning som används när man drar nytta av existerande data i den verkliga världen från kryptomarknaden och försöker att plotta denna för framtiden med förhoppning av att kunna förutspå var den kommer att röra sig härnäst. I de flesta fall ger teknisk analys dig en möjlighet att förutspå när marknaden kommer att vara i baisse (nedåtriktad) eller hausse (uppåtriktad). Och om saker och ting går som planerat kommer du att kunna köpa när marknadspriset är lågt och givetvis, sälja när det är högt. Givetvis är det primära målet här att göra en bra vinst.
Behövs det fortfarande lite mer förklaring?
Om svaret är ja, kommer de grundläggande idéerna från Dow-teori in i bilden, grunden för teknisk analys av den finasiella marknaden.
Här följer några saker som du bör komma ihåg:

• Kryptomarknadsplatserna lägger stor vikt på priset
Först och främst måste du förstå att marknaden bygger in allting i sitt pris. I princip är både föregående och framtida detaljer redan en integrerad del av nuvarande tillgångspris. Så ja, som kryptoentusiaster bör vi se på flera olika variabler, inklusive nuvarande, föregående och framtida efterfrågan kopplat med regler som styr marknaden. När vi går vidare ser vi att det existerande priset i huvudsakligen är ett svar på nuvarande detaljer vilka normalt täcker in både förväntningarna och vetskapen om varje mynt som handlas på kryptomarknaden. Och ja, tekniska handlare kan därefter komma fram till vad priset indikerar avseende marknadsklimatet och slutligen göra smarta och korrekta förutsägelser som avser framtida priser.

• Prisrörelser följer trender
Så här är det; prisrörelser är inte slumpmässiga. Ja, de följer i grunden (och ofta) långa eller kortsiktiga inriktningar. I de flesta fall, när en trend har skapats av sitt mynt, så finns det en god chans att priset kommer att följa en tendens att motverka denna. Så med teknisk analys kan handlare komma på ett sätt att följa trender och slutligen tjäna pengar på dem.

• Historien upprepar sig
Det finns vissa specifika uppförandemodeller på kryptovalutamarknaden som tenderar att hända gång på gång. Så givetvis är det möjligt att förutspå framtida rörelse baserat på dessa modeller.

Verktyg i Teknisk analys

Trendlinjer

För det första är trendlinjer ett viktigt verktyg i teknisk analys. De används typiskt för att ge indikationer på en nästa trend och föreslå när en trend har ändrats. Med andra ord, trendlinjer kan användas för att identifiera och bekräfta snedvridningar. I de flesta fall kan dessa linjer ritas längs en trend för att representera antingen stöd för eller opposition mot, beroende på riktningen på mönstret.
I själva verket kan kryptotillgångar ha hög fluktiation och givetvis innebär att titta på en graf över kryptoprisrörelser att handlare kan få möjlighet att förstå många av höjpunkterna och lågvattensmärkena som bildar ett linjärt mönster. Tekniska handlare kan faktiskt lägga mindre märke till flyktighet och identifiera en uppåtgående trend när de ser många högre högstavärden. Kort sagt; trendlinjer gör det lättare att identifiera potentiella områden av ökad tillgång och efterfrågan vilket kan aktivera marknaden till att röra sig upp respektive ner.
Det är även bra att notera att vissa trendlinjer rör sig sidledes. Och i detta avseende behöver ett mynt inte nödvändigtvis röra sig åt vänster eller höger. Så totalt sett är det viktigt för handlare att tänka på rörelserna.

Stöd och oppositionsnivåer

När vi går vidare bör handlare veta att teknisk analys är mer än trendlinjer. Ja, de ramlar också på horisontella linjer som indikerar nivåer av stöd och opposition. I de flesta fall är, när vi väl identifierat de specifika värdena på dessa nivåer, det ganska lätt att komma fram till nuvarande tillgång och efterfrågan för myntet. För det första, när vi talar om att säkra vinst på en flyktig marknad som krypto, kommer handlare att köpa kryptotillgångar när de är runt en nivå av stöd och förväntar sig att stödet ska vara kvar. Den stora idén här är att handlare tror att valutan har ett rimligt pris på denna nivå och givetvis, försöker köpa i enlighet med detta. Med detta i åtanke bör du vara medveten om att hög efterfrågan kan stoppa nedgången och till och med ändra rörelsen till en uppåtgående trend.
Å andra sidan är opposition en prisnivå varvid säljtrycket på en kryptotillgång är historiskt högre än köptrycket. I princip träffar myntet på opposition från marknaden när det försöker bryta igenom prisnivån. Det är även noterbart att nämna att det finns tillfällen när stöd och oppositionsnivåer kan kompromissa. Men detta sker givervis typiskt när en handlare indentifierar rörelser i sidled på marknaden.

Handelsvolym

Försöker du komma på hur man identifierar trender i fallet falska utbrott? Om svaret är ja bör du fundera på att använda handelsvolym. Vid detta tillfälle bör du vara medveten om att starka trender normalt drar med sig höga handelsvolymer och givetvis svaga trender har en låg handelsvolym, Med detta i åtanke är det alltid I ditt bästa intresse att kontrollera den specifika volym som följer med ett mynt när den går ned, På tal om detta, en långsiktig trend för hälsosam tillväxt har normalt en avsevärd volym av ökningar kopplad till sig och en lägre volym av nedgångar.
Dessutom är det viktigt att kontrollera on “den nämnda volymen” ökar långsiktigt. Slutligen bör du vara medveten att om volymen måhända börjar minska under ökningar kommer den uppåtgående trenden att kunna stanna av. Och som du troligen gissat går det åt andra hållet under en nedtrend.

Glidande medelvärden

Härnäst kommer i raden detta verktyg som främst används för att jämna ut mindre variationer på ett mynts pris. Med andra ord glidande medelvärden är en metod som är avsedd att förenkla trendigenkänning, och den är typiskt baserad på medelpriset hos en kryptotillgång under en specifik tidsrymd. Som en kryptohandlare bör du ha i åtanke att det finns flera olika typer avglidande medelvärden. Just nu rekommenderar vi att du fokuserar på exponentiellt glidande medelvärde och enkelt glidande medelvärde. I grund bestämmer det förra snittpriset hos en tillgång medna det lägger större vikt vid mer nyliga priser. Och det senare (enkelt glidande medelvärde) bestämmer genomsnittspriset på en tillgång utan tidsberoende.

Slutsats

Så där har du det! Detta är i princip alla grundläggande saker du behöver känna till angående teknisk analys. Ja, vid denna tidpunkt är chanserna att du är redo att testa taktiken och se hur det fungerar för din tekniska handel.
Nåväl, det är jättebra! Men du bör även ha i åtanke att du inte kan vara helt säker på vad som kommer att hända i framtiden. Som vi redan vet använder teknisk analys vad som hänt i det förgångna för att förutspå vad som kommer att hända i framtiden, men givevis är inget garanterat. I korthet, försök att inte satsa allt på ett kort – lita inte enbart på teknisk analys.
Kom ihåg att inget är garanterat i kryptovärlden!