Bitcoin och Altcoin-marginalhandel – en nybörjarguide

Marginalhandel är ett spännade koncept. Kryptohandlare blir allt mer medvetna om idén och hur den kan vara gynnsam för deras investeringar. Den ökar, i själva verket, investeringsbeloppet utan att begränsa tillgångar på något sätt. Vi måste dock tala om att idén med marginalhandel har en hög risk och är som sådan inte något för alla. Låt oss se vad marginalhandel innebär.

Marginalhandel

Marginalhandel ger handlare en klar möjlighet att inleda en position med hävstångsverkan. Det är värt att notera att normal handel fullföljs med en hävstångsverkan på 1:1.
Existensen av en lånemarknad kommer samman för att skapa en möjlighet för marginalhandel, Kryptomarknaden fungerar på ett symbiotiskt sätt där handlare får lån från långivare för att kunna investera mer i bättre mynt. Långivarna kommer, i sin tur, att få ränta på lånet – det är en situation som alla parter tjänar på.
Medan många börser ger kredit själva till marginalmarknaden, föredrar några få börser såsom eToro att användare själva bestämmer. Till exempel kan vilken användare som helst på Poloniex-börsen välja att låna sina bitcoins till intresserade parter.

Kostnad och risk

Som all annan form av handel som är fördelaktig följer med marginalhandel dess kostnader och risker också. Vad gäller kostnader är de räntebetalningar och öppningsavgifter de största. På risksidan tenderar chansen att förlora mer att öka när chanserna att tjäna mer ökar även om du inte kan förlora mer än vad du investerade i att öppna positionen. Den högsta förlustnivån kallas för likvidationsnivån och är den punkt där du förlorar upp till det belopp du investerat. I detta läge stänger börsen din position för att hindra att du förlorar lånade pengar.

Tips för marginalhandel

Riskhantering – Som en marginalhandlare är det mycket viktigt att förstå och hantera risk. Var försiktig med att bli överdrivet girig. Det betyder att du endast investerar pengar som du har råd att förlora, med medvetandet att framgång kommer med en chans på 50/50 och att du kan helt förlora din investering.
Följ noga – Smarta affärsägare är bra iakttagare. Som en marginalhandlare måste du lära dig att observera och veta när dagsfaktorer pekar mot eventuell förlust.
Extrema rörelser – Krytohandel karakteriseras av vissa extrema fluktuationer. Dessa fluktuationer kan komma i vilken riktning som helst (“DEEP”). Som en spelare med marginalhandel måste du lära dig att förstå varje position och känna till hur du kan dra nytta av varje för att maximera vinsten.

Börser gör marginalhandel möjlig

De flesta börser har nu marginalhandel. Vid det här läget förstår du redan fördelarna med handel med hävstångsverkan. Du känner till säkerhetsriskerna med handel på börser, speciellt sedan de har blivit ett hett mål för hackare under de senaste åren.
Genom att handla på marginal får du åtkomst till fler positioner, utan att faktiskt behöva ge mer än krävd mängd Bitcoin.

Slutsats

Trots att det har sin egen risk har marginalhandel fortfarande visat sig vara en mycket vinstgivande aspekt av kryptohandeln. Det rekommenderas starkt att du gör ordentliga undersökningar och fullt förstår idén innan du dyker in i den.